1. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Rezerwacji wstępnej należy dokonać telefonicznie lub mailowo.
2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30%, a w okresie sylwestrowym 40 % wartości planowanego pobytu. Wpłaty prosimy dokonać w terminie 2 dni roboczych od dokonanej rezerwacji wstępnej. Brak potwierdzenia wpłaty w w/w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Jeżeli wpłaty dokonuje sie w piątek lub kolejne dni weekendu, wymagane jest przesłanie drogą mailową potwierdzenia polecenia przelewu.
3. W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących informacji: ilość osób, termin pobytu, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
4. W przypadku rezygnacji z przyjazdu w zarezerwowanym przez Państwa terminie lub wyjazdu wcześniej z przyczyn od nas niezależnych, zadatek nie podlega zwrotowi i należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.
5. Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny, również w sytuacji, gdy Gość po przyjeździe na miejsce stwierdzi, że warunki lokalowe nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Na stronie internetowej zamieszczone są zdjęcia pokoi. W przypadku wątpliwości Gość może poprosić o dodatkowe informacje na temat pokoju, w którym ma zostać zakwaterowany.
6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.
7. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna (w wysokości 2 zł.) pobierana jest w dniu przyjazdu. Prosimy o dotrzymanie tego terminu.


Zobacz także Regulamin Willi Hamernik.